Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:netopier veľkouchý
Názov latinský :Myotis bechsteini
Priaznivý stav:39.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0025 Vihorlat
SKUEV0044 Badínsky prales
SKUEV0050 Humenský Sokol
SKUEV0051 Kyjovský prales
SKUEV0058 Tlstá
SKUEV0062 Príboj
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0150 Červený Grúň
SKUEV0151 Pohorelské vrchovisko
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0201 Gavurky
SKUEV0207 Kamenná Baba
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0231 Brekovský hradný vrch
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0245 Boky
SKUEV0250 Krivoštianka
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0274 Baské
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0296 Turková
SKUEV0298 Brvnište
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0300 Skribňovo
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0327 Milič
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0349 Jasovské dubiny
SKUEV0352 Hrušovská lesostep
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0354 Hnilecké rašeliniská
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0375 Krasín
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0401 Dubnícke bane
SKUEV0593 Sokolec
SKUEV1357 Cerová vrchovina


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR