Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:modráčik bahniskový
Názov latinský :Maculinea nausithous
Priaznivý stav:43 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0103 Čachtické Karpaty
SKUEV0113 Dlhé lúky
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0129 Cerovina
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0238 Veµká Fatra
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0369 Pavúkov jarok
SKUEV0371 ®alostiná
SKUEV0378 Nebrová
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0392 Brezová stráň
SKUEV0513 Bencov mlyn
SKUEV0527 Gachovec
SKUEV0588 Stehlíkovské
SKUEV0778 Lipníkovské
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV1311 Kačenky


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR