Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :9140
Názov biotopu :Javorovo-bukové horské lesy
Priaznivý stav :84.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Tieto lesy sa vyskytujú vo vyšších horských polohách (900 až 1 300 m n. m.), zväčša vo vrcholových častiach a často na sutinách. Optimum majú tam, kde hornú hranicu lesa tvorí buk, kde niekedy tvoria javorovo-bukové porasty s obmedzeným vzrastom. Drevinová skladba je tvorená predovšetkým javorom horským a bukom lesným s prímesami iných drevín (smrek, jedľa, jarabina vtáčia a iné). Obľubujú podložie bohatšie na živiny, čiže vápence, dolomity, vulkanity (andezity). Krovinové poschodie býva veľmi chudobné. Bylinná vrstva je naopak veľmi bohatá, prevládajú v nej vysokobylinné druhy.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0025 Vihorlat
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0051 Kyjovský prales
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0200 Klenovský Vepor
SKUEV0203 Stolica
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0239 Kozol
SKUEV0240 Kľak
SKUEV0241 Svrčinník
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0305 Choč
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0331 Čergovský Minčol
SKUEV0332 Čergov
SKUEV0348 Čierna Moldava
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0642 Javornícky hrebeň
SKUEV0663 Šíp
SKUEV0754 Stebnícka Magura
SKUEV0918 Volovské bučiny
SKUEV0919 Kloptaň
SKUEV0930 Lúčanská Fatra
SKUEV0932 Šimonka
SKUEV0937 Becherovská tisina

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR