Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6410
Názov biotopu :Bezkolencové lúky
Priaznivý stav :37 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria druhovo pestré, stredne vysoké, bezkolencové travinno-bylinné porasty. Vyskytujú sa od kyslých až po zásadité substráty, na minerálnych a slatinných pôdach s výrazným kolísaním hladiny podzemnej vody počas roka a bez povrchových záplav. Hlavným predpokladom ich existencie je absencia hnojenia, neskorá kosba raz ročne a špecifický vodný režim. Podzemná voda sa väčšinu roka nachádza blízko povrchu pôdy, v neskorom lete však klesá až 50 cm pod jej povrch. Porasty sú dlho sivozelené, na jar spestrené kvitnúcimi druhmi orchideí, najmä rodu vstavačovec, vstavač a kruštík. Väčšina druhov však kvitne až v neskorom lete a na jeseň. Biotop sa nachádza v kontakte s bázickými slatinami (7230). Lokality sú známe z Borskej nížiny, Podunajskej roviny, Slanských vrchov a Štiavnických vrchov.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0117 Abrod
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0144 Belianske lúky
SKUEV0160 Karáb
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0179 Červený rybník
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0254 Močiar
SKUEV0255 Šujské rašelinisko
SKUEV0259 Sitno
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0268 Buková
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0279 Šúr
SKUEV0327 Milič
SKUEV0386 Hostovické lúky
SKUEV0400 Detviansky potok
SKUEV0857 Mičinské travertíny
SKUEV0893 Kunešovské lúky
SKUEV0969 Hradné lúky
SKUEV4089 Za Skorami

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR