Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :4060
Názov biotopu :Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
Priaznivý stav :37.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Sú to dvojvrstvové kríčkovité spoločenstvá s dominujúcimi nízkymi až poliehavými kríčkami brusníc, vresu, borievky a šuchy; najnápadnejšie sú rozľahlé porasty brusnice čučoriedkovej. Rastú najmä na kyslých až extrémne kyslých, na živiny chudobných a skeletnatých pôdach na silikátovom podloží v subalpínskom až alpínskom vegetačnom stupni. Vyskytujú sa však aj na bázickom substráte, avšak na hlbších pôdach, kde ich vrstva surového humusu izoluje od podkladu. Tvoria husté porasty na uvoľnených plochách medzi kosodrevinou, osídľujú hrany skalných hrebeňov, skalné rebrá, upevňujú morény, bazálne a bočné časti úsypových kužeľov. Sú to svetlomilné a suchomilné spoločenstvá, v zime prežívajú takmer bez snehovej pokrývky.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0188 Pilsko
SKUEV0189 Babia hora
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0930 Lúčanská Fatra

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR