Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :3160
Názov biotopu :Prirodzené dystrofné stojaté vody
Priaznivý stav :36.5 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :37 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop v plytkých zníženinách vyplnených vodou chudobnou na živiny s prítomnosťou bublinatiek a machorastov. Vyskytuje sa na bázicky a minerálne bohatších slatinách a v travertínových jazierkach, niekedy sa vytvára v riedkych brezových lesíkoch ako súčasť slatín s nízkym obsahom uhličitanov a prechodných rašelinísk. Vyznačuje sa častým výskytom rias, chár a machorastov rodu kosáčik. V rámci porastov slatín s bohatým výskytom báz, v ktorých sa mozaikovite vyskytujú, vynikajú prítomnosťou vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Bublinatka menšia sa viaže na plytké šlenky a vody s neutrálnou až bázickou reakciou. V minulosti sa mohli fragmenty spoločenstiev vyskytovať najmä na Borskej nížine v terénnych zníženinách s podložím z kyslých pieskov. V porastoch prevládajúceho ježohlava najmenšieho rastie zvyčajne aj vachta trojlistá. Súčasné lokality sú v západnej a severnej časti územia Slovenska, napr. Borská nížina, Kysuce, Orava, Podtatranská brázda, Spišská Magura.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0061 Demänovská slatina
SKUEV0115 Bahno
SKUEV0120 Jasenácke
SKUEV0140 Spišskoteplické slatiny
SKUEV0144 Belianske lúky
SKUEV0152 Sliačske travertíny
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0167 Bezodné
SKUEV0169 Orlovské vŕšky
SKUEV0170 Mešterova lúka
SKUEV0171 Zelienka
SKUEV0173 Kotlina
SKUEV0179 Červený rybník
SKUEV0191 Rašeliniská Bielej Oravy
SKUEV0226 Vanišovec
SKUEV0228 Švihrová
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0255 Šujské rašelinisko
SKUEV0664 Uholníky
SKUEV0684 Jelšovec
SKUEV0709 Poš
SKUEV0904 Gbelský les
SKUEV0908 Kaltenbruk

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR