Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Tlstá
Kód územia:SKUEV0058
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:292,519 ha
Správcovia :Správa NAPANT
     (na ploche 292,52 ha)
Katastrálne územia :Liptovská Lúžna, Partizánska Ľupča
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9410 Horské smrekové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Canis lupus
Lynx lynx
Microtus tatricus
Myotis bechsteinii
Rupicapra rupicapra tatrica
Ursus arctosNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR