Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityyMapa lokality
NázovOstrovné lúky
Kód územiaSKCHVU019
KrajNitrianský
Správca územiaCHKO Dunajské luhy
Platnosť k1.4.2012
Katastrálne územia Kolárovo
Sokolce-Turi
Bodzianske Lúky
Sokolce-Lak
Kameničná
Zemianska Olča
Čalovec
Bodza
Lipové
Okoličná na Ostrove
Opatovský Sokolec

Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR