Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityyMapa lokality
NázovDolné Považie
Kód územiaSKCHVU005
KrajNitrianský
Správca územiaCHKO Dunajské luhy
Platnosť k1.4.2012
Katastrálne územia Kolárovo
Nesvady
Bajč
Imež
Bohatá
Vrbová nad Váhom
Hurbanovo
Martovce
Svätý Peter
Komárno
Jatov
Rastislavice
Tvrdošovce
Šurany
Mlynský Sek
Dolný Ohaj
Veľké Lovce
Palárikovo
Nitriansky Hrádok
Bánov
Bešeňov
Nové Zámky
Branovo
Dvory nad Žitavou
Zemné
Andovce
Komoča

Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR