Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
SEARCH pSCI

INTERACTIVE MAP
     
Národný zoznam území európskeho významu ⇗
 
Predmety ochrany ÚEV a CHVÚ  (603 kB)
 
Prehľad zvýšení stupňa ochrany v existujúcich ÚEV na základe prerokovaní v decembri 2022 - júli 2023 (podľa evidencie registra C katastra nehnuteľností k 30. aprílu 2023)  (72 kB)
Prehľad parciel doplnených do existujúcich ÚEV na základe prerokovaní v decembri 2022 - júli 2023 (podľa evidencie registra C katastra nehnuteľností k 30. aprílu 2023)  (71 kB)
 
Prerokovávanie doplnenia národného zoznamu ÚEV (apríl 2011) - Mapa území  (279 kB)
Prerokovávanie doplnenia národného zoznamu ÚEV (apríl 2011) - Zoznam území  (26 kB)
 
LIST OF HABITATS  (30 kB)
LIST OF PLANTS  (21 kB)
LIST OF ANIMALS  (43 kB)
 
Selection criteria for pSCIs  (33 kB)
Process on identification of SCIs  (37 kB)
List of pSCIs  (255 kB)
 
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR