Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Methodologies

Metodika hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike. [pdf]

Metodika na vypracovanie projektov ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma. [zip]

Postup krokov analýzy dát pri výbere CHVÚ [zip]

Metodika postupu výberu ÚEV [zip]

Spracovanie dát o lesných biotopoch [zip]

Metodiky monitoringu druhov a biotopov

Zoznam metodík na stiahnutie nájdete na stránkach portálu Biomonitoring

Metodiky monitoringu vtákov


Warning: fopen(http://www.sopsr.sk/natura/dokumenty/metodiky/zoznam-metodiky.txt) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /var/www/sopsr/natura/menu/metodiky.php on line 54

[zip] [33.26 MB]

[zip] [3.70 MB]

[zip] [88.65 MB]

[zip] [1.48 MB]

[zip] [3.32 MB]

[zip] [479.43 KB]

[zip] [915.18 KB]

[zip] [561.22 KB]

[zip] [863.37 KB]

[zip] [69.09 MB]

[zip] [404.71 KB]

[zip] [4.89 MB]

[zip] [396.37 KB]

[zip] [674.42 KB]

[zip] [1.13 MB]

[zip] [387.27 KB]

[zip] [5.37 MB]

[zip] [7.65 MB]

[zip] [2.27 MB]

[zip] [1.70 MB]

[zip] [526.84 KB]

[zip] [2.72 MB]

[zip] [366.21 KB]

[zip] [2.28 MB]

[zip] [622.43 KB]

[zip] [10.06 MB]

[zip] [1.83 MB]

[zip] [970.76 KB]

[zip] [6.18 MB]

[zip] [3.90 MB]

[zip] [474.97 KB]

[zip] [809.02 KB]

[zip] [1.36 MB]

[zip] [960.39 KB]

[zip] [969.89 KB]

[zip] [2.37 MB]

[zip] [3.15 MB]

[zip] [23.55 MB]

[zip] [1.19 MB]

[zip] [1.88 MB]

[zip] [3.68 MB]

[zip] [1.53 MB]

[zip] [316.49 KB]

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR