Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for doc/priaznivy_stav_biotop/91T0.doc in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/biotop.php on line 45

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for doc/odporucane_opatrenia/91T0.doc in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/biotop.php on line 52
Kód biotopu :91T0
Názov biotopu :Lišajníkové borovicové lesy
Priaznivý stav :0 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :0 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
no image
Charakteristika biotopu :
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0179 Červený rybník
SKUEV0899 Borské piesky
SKUEV0906 Kalaštovský bor

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR