Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :8220
Názov biotopu :Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
Priaznivý stav :69.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Patria sem skalné biotopy s druhovo chudobnými spoločenstvami na žule, rule, kremenci, melafýre, veľmi vzácne aj na hadci. Vyskytujú sa od najvyšších polôh Tatier až po nižšie jadrové pohoria Karpát. Jednotka sa viaže aj na sopečné pohoria stredného a východného Slovenska. Ide o biotop viacerých ohrozených a veľmi vzácnych rastlinných druhov. Špecifické porasty sa vytvorili na kremencových pásoch (rendách) v hrebeni Belianskych Tatier, kde rastú drobné druhy, ako chudôbka bledožltá, ch. kaukazská a iné. Na melafýroch a hadcoch sa vzácne vyskytuje slezinník nepravý a vzácny s. hadcový. Na skalách prevládajú porasty machov a lišajníkov. Pre suché, výslnné andezitové skaly s južnou orientáciou je charakteristický výskyt niektorých lišajníkov, ako diskovka, pupkovka obyčajná, druhy rodu pertusária, trhanček chlpatý a zemepisník.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0025 Vihorlat
SKUEV0036 Litava
SKUEV0044 Badínsky prales
SKUEV0045 Kopa
SKUEV0051 Kyjovský prales
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0131 Gýmeš
SKUEV0133 Hôrky
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0188 Pilsko
SKUEV0200 Klenovský Vepor
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0245 Boky
SKUEV0248 Močidlianska skala
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0258 Tlstý vrch
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0276 Kuchynská hornatina
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0327 Milič
SKUEV0330 Dunitová skalka
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0400 Detviansky potok
SKUEV0708 Primovské skaly
SKUEV0868 Včelár
SKUEV0871 Biely kameň
SKUEV0918 Volovské bučiny
SKUEV0919 Kloptaň
SKUEV0932 Šimonka

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR