Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :
Názov biotopu :
Priaznivý stav :35 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria pionierske spoločenstvá poliehavých a trsovitých rastlín, ktoré osídľujú a stabilizujú nespevnené vápencové a dolomitové sutiny v subalpínskom až alpínskom stupni. Rastliny aj živočíchy sa musia prispôsobiť stálemu pohybu nespevnenej horniny a dlhodobému nedostatku pôdy a vody. Rastliny majú preto špecificky upravený koreňový systém a živočíchy sa prispôsobili životu v dutinách. Podobné biotopy sú rozšírené vo všetkých vysokých horách Európy. Vzhľadom na vzdialenosť a izolovanosť pohorí však majú vždy jedinečný charakter. Na Slovensku ich reprezentujú početné ohrozené a vzácne druhy, ako aj endemity Tatier a Západných Karpát, napr. stračonôžka tatranská, paleoendemit Tatier. Biotop sa vyskytuje len vo vápencových obvodoch v najvyšších polohách centrálnych pohorí Západných Karpát.
Výskyt v územiach eur. významu :

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR