Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :4070
Názov biotopu :Kosodrevina
Priaznivý stav :61.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop zahŕňa krovinové porasty kosodreviny vo vysokých pohoriach Západných Karpát tvoriace v horách samostatný vegetačný stupeň (obr. 42). Predstavujú primárne spoločenstvá subalpínskeho stupňa v nadmorskej výške 1 400 1 800 (1 900) m. Výškovo nadväzujú na klimaxové spoločenstvá smrekového lesa, na svojej hornej hranici prechádzajú do stupňa alpínskych holí. V závislosti od substrátu sa dajú rozlíšiť dve ekologické podskupiny porastov kosodreviny. Porasty na karbonátoch sú floristicky veľmi bohaté. K najvzácnejším patria pôvodné spoločenstvá, obmedzené často na najextrémnejšie časti reliéfu izolovaných skalných komplexov. Silikátový typ je druhovo chudobnejší, vyvinutý na kyslých alebo neutrálnych pôdach s hrubšou vrstvou surového humusu. V bylinnom poschodí prevláda brusnica obyčajná a niektoré trávy, najmä smlz chĺpkatý, často sa vyskytuje horec luskáčovitý.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0188 Pilsko
SKUEV0189 Babia hora
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0305 Choč
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0930 Lúčanská Fatra

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR