Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :
Názov biotopu :
Priaznivý stav :37.5 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :42.5 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Sú to dvojvrstvové kríčkovité spoločenstvá s dominujúcimi nízkymi až poliehavými kríčkami brusníc, vresu, borievky a šuchy; najnápadnejšie sú rozľahlé porasty brusnice čučoriedkovej. Rastú najmä na kyslých až extrémne kyslých, na živiny chudobných a skeletnatých pôdach na silikátovom podloží v subalpínskom až alpínskom vegetačnom stupni. Vyskytujú sa však aj na bázickom substráte, avšak na hlbších pôdach, kde ich vrstva surového humusu izoluje od podkladu. Tvoria husté porasty na uvoľnených plochách medzi kosodrevinou, osídľujú hrany skalných hrebeňov, skalné rebrá, upevňujú morény, bazálne a bočné časti úsypových kužeľov. Sú to svetlomilné a suchomilné spoločenstvá, v zime prežívajú takmer bez snehovej pokrývky.
Výskyt v územiach eur. významu :

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR