Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Nesvadské piesky
Kód územia:SKUEV2098
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:19,314 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 19,31 ha)
Katastrálne územia :Nesvady
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mustela eversmanniiNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR