Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Bratislavské luhy
Kód územia:SKUEV1064
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:28,982 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 28,98 ha)
Katastrálne územia :Petržalka
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 2 /2010 z 28. decembra 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Soví les

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aspius aspius
Castor fiber
Gymnocephalus schraetzer
Rhodeus sericeus amarusNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR