Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Bradlo
Kód územia:SKUEV0402
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:0,000 ha
Správcovia :Správa NP Muránska planina
     (na ploche 0 ha)
Katastrálne územia :Nandraž
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004


Fotografie územia

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposiderosNavrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR