Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Ťahan
Kód územia:SKUEV0363
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:310,768 ha
Správcovia :Správa CHKO Cerová vrchovina
     (na ploche 310,77 ha)
Katastrálne územia :Bakta, Bátka, Sútor, Tomášovce
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 4/2012 z 5. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Ťahan

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Cerambyx cerdo
Cypripedium calceolus
Lucanus cervusNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR