Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Plavečské štrkoviská
Kód územia:SKUEV0338
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:70,020 ha
Správcovia :Správa PIENAP
     (na ploche 70,02 ha)
Katastrálne územia :Ľubotín, Orlov, Plaveč
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbus carpathicus
Castor fiber
Lutra lutra


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR