Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Jereňaš
Kód územia:SKUEV0224
Kraj:Košický kraj
Rozloha:136,848 ha
Správcovia :Správa NP Slovenský raj
     (na ploche 136,85 ha)
Katastrálne územia :Bystrany, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9170 Dubovo-hrabové lesy lipové


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia
Bombina variegataNavrhované mene?mentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR