Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Medzi bormi
Kód územia:SKUEV0145
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:10,277 ha
Správcovia :Správa TANAP
     (na ploche 10,28 ha)
Katastrálne územia :Habovka, Zuberec
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Triturus montandoni


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR