Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Rimava
Kód územia:SKUEV0003
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:4,055 ha
Správcovia :Správa NP Muránska planina
     (na ploche 4,06 ha)
Katastrálne územia :Rimavská Píla, Tisovec
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam


Fotografie územia

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Eudontomyzon danfordi
Lutra lutra
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR