UPOZORNENIE: Štátna ochrana prírody SR, Vás upozorňuje na navýšenie ceny poštovného o 0,40 € od 1.3.2023.

Vážený chovateľ,

Odo dňa 08.06.2018 je distribúcia krúžkov presťahovaná na adresu Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica. Osobný odber objednaných krúžkov bude možný od tohto dátumu iba na uvedenej adrese.

Na burze exotov, hydiny, králikov, holubov a doplnkového tovaru pre chovateľov – Agrokomplex v Nitre dňa 24.06.2018, budú distribuované iba objednávky doručené do dátumu 08.06.2018.

Upozorňujeme zároveň na zmenu dodacej doby, kde tovar zasielaný kupujúcemu bude zasielaný do 4 pracovných dní od objednania. Žiadame Vás preto o objednávky v dostatočnom predstihu, aby sa predišlo komplikáciám pred plánovaným nezameniteľným označením vašich exemplárov.

K dispozícii je internetový obchod licencovaného distribútora – Štátnej ochrany prírody SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica, určený k objednaniu krúžkov pre exempláre CITES.

Pre distribúciu sú použité dva typy krúžkov materiálu zliatiny hliníka a nerezovej ocele v štandardných priemeroch. Znakom uvedeným na krúžku je kód označenia krajiny (SK), evidenčný kód licencie (D1) a poradové číslo krúžku v registri distribuovaných krúžkov (šesťmiestny číselný kód): SKD1000001.

Nakoľko krúžok neobsahuje označenie roku, krúžok je možné použiť k nezameniteľnému označeniu exemplára v ľubovoľnom období/roku.

Z dôvodu začínajúcej distribúcie a aj napriek vyššie uvedenej skutočnosti použitia krúžkov v ľubovoľnom období, žiadame chovateľov, aby si v prvých mesiacoch spustenia distribúcie objednávali iba potrebný počet krúžkov. Nákup veľkého množstva krúžkov do predzásoby, môže mať za následok nedostatok vyrobených krúžkov v ponuke predajcu (z časových dôvodov výroby) a môže byť príčinou nedodania krúžkov všetkým chovateľom.