Doplňujúce údaje k zoologickým taxónom

Zrušiť
FILTER

from //
to //

Id Druh Chránený Národná červená kniha Spoločenská hodnota zostupne Úroveň významu ochrany Upravené Vyriešil Akcie
2060 results (stránka 1/103)
2236 Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Checked lower risk near threatened 3220 ochrana národného významu 17. decembra 2015 7:54 Rudolf Jureček
2240 Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) Checked not evaluated 3220 ochrana európskeho významu 17. decembra 2015 10:12 Rudolf Jureček
2239 Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823) Checked endangered 2300 ochrana európskeho významu 17. decembra 2015 7:58 Rudolf Jureček
2237 Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Checked lower risk least concern 1840 ochrana národného významu 17. decembra 2015 7:55 Rudolf Jureček
719 Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Checked critical 1840 ochrana národného významu 29. novembra 2015 11:44 Ladislav Pekárik
770 Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) Checked lower risk near threatened 920 ochrana európskeho významu 29. novembra 2015 11:47 Ladislav Pekárik
772 Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) Checked lower risk near threatened 920 ochrana európskeho významu 29. novembra 2015 11:48 Ladislav Pekárik
2238 Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) Checked lower risk least concern 920 ochrana národného významu 17. decembra 2015 7:57 Rudolf Jureček
722 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Checked endangered 920 ochrana európskeho významu 29. novembra 2015 11:42 Ladislav Pekárik
738 Romanogobio kesslerii (Dybowski, 1862) Checked endangered 920 ochrana európskeho významu 29. novembra 2015 11:43 Ladislav Pekárik
740 Romanogobio uranoscopus (Agassiz, 1828) Checked endangered 920 ochrana európskeho významu 29. novembra 2015 11:43 Ladislav Pekárik
742 Umbra krameri Walbaum, 1792 Checked endangered 920 ochrana európskeho významu 29. novembra 2015 11:43 Ladislav Pekárik
743 Zingel zingel (Linnaeus, 1766) Checked endangered 920 ochrana európskeho významu 29. novembra 2015 11:43 Ladislav Pekárik
758 Zingel streber (Siebold, 1863) Checked vulnerable 920 ochrana európskeho významu 29. novembra 2015 11:46 Ladislav Pekárik
97 Saga pedo (Pallas, 1771) Checked critical 690 ochrana európskeho významu 25. novembra 2015 20:37 Ľudmila Černecká
748 Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) Checked vulnerable 690 ochrana európskeho významu 29. novembra 2015 11:45 Ladislav Pekárik
749 Gymnocephalus baloni Holčík et Hensel, 1974 Checked vulnerable 690 ochrana európskeho významu 29. novembra 2015 11:45 Ladislav Pekárik
750 Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) Checked vulnerable 690 ochrana európskeho významu 29. novembra 2015 11:45 Ladislav Pekárik
765 Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 Checked lower risk near threatened 690 ochrana európskeho významu 29. novembra 2015 11:47 Ladislav Pekárik
101 Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) Checked lower risk least concern 460 ochrana národného významu 25. novembra 2015 20:50 Ľudmila Černecká