Lkpbotspecies List

Zrušiťfrom //
to //
from //
to //
Id Lkpbotspecies dynamic Lkpbotspecies class Lkpbotgrp Lkpbotspecies lat Lkpbotspecies name Lkpbotspecies author zostupne Lkpbotspecies sk Lkpbotspecies description Lkpcorrectioncode Updated by Updated at Verified by Verified at Akcie
33573 results (stránka 1/1679)
11677 11677 5 Sphaerotheca lini Zvetkov sferomúčka ľanová    
13069 13069 5 Russula rhodopoda Zvára plávka červenohlúbiková    
30167 13127 5 Russula atropurpurea var. dissidens (syn.) Zvára    
20881 3134 2 Euphorbia ericetorum (syn.) Zumagl.    
13596 13596 5 Ryparobius pachyascus Zukal ex Rehm    
10321 10321 4 Oscillatoria bornetii Zukal    
16496 16496 5 Aphanoascus sp. Zukal    
16329 16329 5 Microascus sp. Zukal    
1352 1352 1 Verrucaria denudata Zschacke    
1438 1438 1 Verrucaria epixylon Zschacke    
33205 1386 1 Verrucaria alpicola (syn.) Zschacke    
33212 1390 1 Verrucaria denudata var. mougeotii (syn.) Zschacke    
960 960 1 Polyblastia buerensis Zschacke    
986 986 1 Polyblastia viridescens Zschacke    
33020 1216 1 Thelidium absconditum f. brachysporum (syn.) Zschacke    
518 518 1 Hypogymnia farinacea Zopf diskovka pomúčená    
10527 10527 5 Thielavia basicola Zopf    
11561 11561 5 Chaetomium spirale Zopf    
11568 11568 5 Chaetomium bostrychodes Zopf    
11355 11355 5 Ectrogella bacillariacearum Zopf