Projekt ochrany a program starostlivosti o CHA Nesvadské piesky.


PO_CHA_Nesvadske_piesky.doc [57.97 MB]
ps_cha_nesvadske_piesky.doc [6.08 MB]
zoznam_dotknutych_obci.doc [25.50 KB]
zoznam_vlastnikov_spravcov_najomcov.doc [297.00 KB]