Činnosť zásahového tímu pozostáva z nasledovných aktivít:

  • aktuálny monitoring situácie ihneď po nahlásení pohybu medveďa hnedého v blízkosti alebo priamo v intravilánoch obcí,
  • operatívne posúdenie stupňa synantropizácie u medveďa spôsobujúceho opakované škody a nebezpečné strety,
  • operatívne posúdenie eliminácie takého medveďa z populácie odchytom, resp. usmrtením,
  • realizácia odchytu, resp. usmrtenia takého jedinca medveďa hnedého.

 

Zásahový tím je rozdelený na dve základné skupiny a to:

  1. Národná skupina ktorá navrhuje odporúčania na zefektívnenie činnosti zásahových tímov na základe zhodnotenia doterajšej činnosti zásahových tímov. Vydáva metodické pokyny riadenia zásahu a spolupráce dotknutých orgánov a organizácií. V rámci národnej skupiny prebiehajú pravidelné stretnutia na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia nasledovných orgánov a organizácií: Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátna ochrana prírody SR (ďalej len „ŠOP SR“), Národné lesnícke centrum, Združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia horských sídel Slovenska, Krajská veterinárna a potravinová správa, Komora veterinárnych lekárov Slovenska, Úrad kriminálnej polície prezídia policajného zboru.
  2. Zásahový tím, ktorý je zvolaný priamo počas operatívneho riešenia vzniknutej situácie. Tento tím nemá stabilných členov a jeho zloženie vždy závisí od konkrétnej situácie a lokality kde je potrebné zásah vykonať. Zásahový tím je zložený z nasledovných zástupcov: vedúci zásahového tím (vždy je to zamestnanec ŠOP SR), ostatní členovia (užívateľ príslušného poľovníckeho združenia, veterinárny lekár) a podľa potreby a v závislosti od okolností a zložitosti situácia aj polícia SR, resp. mestská alebo obecná polícia.