Tabuľka zastúpenia počtu druhov jednotlivých taxonomických skupín v kategóriách ohrozenia:

skupina / kategória
EX EW CR EN LR VU NT DD LC NE Spolu
Sinice a riasy
Huby
Lišajníky
Machy
Cievnaté rastl.
Spolu
        7 80     194                 281
5 7 39     49 51 86 36 32 305
90     138 48     168 116 12         573
26     95 104     112 85 74         486
73 1 243 282     378 247 46         1270
194 1 490 553     901 399 218 36 32 2915

* TIP: Podrobnejšie informácie získate kliknutím na jednotlivé políčka tabuľky.