Aktuality

Medzinárodný deň biologickej diverzity 2012 - 22. máj

Organizácia Spojených národov vyhlásila 22. máj za Medzinárodný deň biologickej diverziy (MDB), aby zvýšila povedomie a

Čítaj viac

Smernica o biotopoch a finančný nástroj LIFE oslavujú 20 rokov (MŽP SR)

Dnes si pripomíname 20 výročie prijatia EU smernice o biotopoch, ktorej cieľom je prispieť k zachovaniu biodiverzity prostredníctvom ochrany biotopov a druhov európskeho významu.

Čítaj viac

Európsky deň parkov 2012 - 24 máj.

Tradíciu oslavy tohto dňa zaviedla organizácia EUROPARC Federation s cieľom lepšie priblížiť ľuďom ciele a prácu európskych chránených území a zvýšiť verejný záujem o ne. Po prvýkrát sa oslavoval v 1999. Uskutočnila sa široká škála podujatí v chránených územiach a aj mimo nich, ktoré poukázali na potrebu ich chrániť.

Čítaj viac

Ohrozenie a ochrana biodiverzity, Sabo a kol.

Publikácia Sabo P., Urban P., Turisová I., Považan R., Herian K., 2011: Ohrozenie a ochrana biodiverzity. Vybrané kapitoly z globálnych problémov. Vydali Centrum vedy a výskumu a Fakulta prírodných vied UMB a Centrum etickej a environmentálnej výchovy Živica v spolupráci s o.z. Živá planéta, 320 strán, 187 ilustrácií, mäkká laminovaná obálka, šitá väzba.

Čítaj viac

Svetový deň sťahovavého vtáctva 2012

Svetový deň sťahovavého vtáctva bol iniciovaný v roku 2006 a odvtedy sa oslavuje každoročne. Hlavným cieľom kampane je zdôrazňovať potrebu ochrany sťahovav

Čítaj viac


November

Počuli ste, že...

Kam na výlet

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...