Aktuality

SVETOVÝ DEŇ VODY 2017 - ODPADOVÁ VODA

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN) schválilo na svojom 47. zasadnutí v 1992 v Rio de Janeiro rezolúciu, ktorá 22. marec vyhlásila za Svetovy deň vody.

Čítaj viac

Výberové konanie riaditeľ - Správy CHKO Dunajské luhy v Dunajskej Strede.

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici vypisuje výberové konanie na miesto riaditeľa Správy CHKO Dunajské luhy v Dunajskej Strede.

Čítaj viac

VYPOČUJME SI HLASY MLADÝCH - TÉMA SVETOVÉHO DŇA DIVEJ PRÍRODY 2017

Strata prirodzeného biotopu, intenzívne poľnohospodárstvo, zmena klímy, pytliactvo a ilegálny obchod patria dnes medzi najväčšie hrozby pre voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny.

Čítaj viac

15 ROKOV VYHLÁSENIA NÁRODNÉHO PARKU SLOVENSKÝ KRAS

Národný park Slovenský kras sa rozprestiera v juhozápadnej časti východného Slovenska v okresoch Rožňava a Košice-okolie. Na ploche 346 km2 vytvára Slovenský kras svojou prírodnou a kultúrnohistorickou rozmanitosťou jednu z najkrajších oblastí Slovenska a predstavuje najrozsiahlejšie krasové územie planinového typu v strednej Európe.

Čítaj viac

Štipendijné programy Alfred Toepfer Natural Heritage

Federácia EUROPARC s podporou Nadácie Alfreda Toepfera F.V.S. každoročne ponúka 3 štipendijné programy pre mladých odborníkov pôsobiacich v oblasti ochrany prírody a manažmentu chránených území.

Čítaj viac


Máj

Počuli ste, že...