Aktuality

Blíži sa letná sezóna v národnom parku Poloniny

V Národnom parku (NP) Poloniny sa pomaly začína letná sezóna. V tomto období sa tam už pripravujú turistické chodníky. Tie síce spadajú pod Klub slovenských turistov (KST), ale Správa NP Poloniny v pôsobnosti Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR sa takisto podieľa na ich údržbe.

Čítaj viac

Hady sa nezabíjajú

Vretenica severná (Vipera berus) je najbežnejšie vyskytujúci sa had nielen na území Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Zároveň ide o jediného jedovatého hada, ktorého môžete v slovenskej prírode vidieť. Nájdete ju skoro všade, v záhradách, na okraji lesov, na lúkach, na rašeliniskách, na suchších stanovištiach i v blízkosti vody.

Čítaj viac

V hodine dvanástej alebo ako sa dá zachrániť step

Správa Národného parku Slovenský raj v pôsobnosti Štátnej ochrany prírody SR má okrem územia národného parku v správe aj územie okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. Zabezpečuje v ňom záujmy ochrany prírody o. i. aj v mnohých chránených územiach. Najvýznamnejšími medzi nimi sú travertínové lokality v okolí Spišského Podhradia, v súčasnosti zahrnuté do územia európskeho významu SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny.

Čítaj viac

Druhý májový víkend patrí sťahovavým vtákom

Vtáčie sťahovanie, migrácia, je úžasné jedinečné prírodné divadlo opakujúce sa dvakrát do roka. Na jar a na jeseň.

Čítaj viac

Jarná brigáda v našom areáli v Banskej Bystrici

Desiatky pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR a Slovenskej agentúry životného prostredia sa vo štvrtok 10. mája zapojilo do jarnej brigády v areáli oboch budov riaditeľstiev sídliacich v Banskej Bystrici.

Čítaj viac


Máj

Počuli ste, že...