Do obehu sa dostala zlatá zberateľská minca Jaskyne Slovenského krasu

Do obehu sa dostala zlatá zberateľská minca Jaskyne Slovenského krasu

Banská Bystrica (15. novembra) – Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska a Mincovňa Kremnica dnes oficiálne uviedli do obehu novú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu. Zlatá minca pripomína najväčšie krasové územie v strednej Európe s najväčším počtom jaskýň a priepastí. Jaskyne predstavujú výnimočný príklad stále trvajúcich geologických procesov a významných geomorfologických javov. „Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu boli zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO na základe bilaterálneho nominačného slovensko-maďarského projektu v roku 1995. V roku 2000 bola lokalita rozšírená o Dobšinskú ľadovú jaskyňu, ktorá sa nachádza v Slovenskom raji. Reprezentatívnosť a výnimočnosť podzemných foriem Slovenského krasu spočíva najmä v mimoriadnej genetickej a tvarovej rozmanitosti podzemných priestorov, v mnohorakosti ich sintrovej výplne a tiež v neopakovateľných biologických a archeologických hodnotách. Nachádza sa tu množstvo reprezentatívnych typov kvapľovej výzdoby. Unikátne sú brká v Gombaseckej jaskyni, ktoré dosahujú až trojmetrovú dĺžku a na celom svete sú známe štíty alebo bubny jaskyne Domica, ako aj aragonitové kryštály Ochtinskej aragonitovej jaskyne. V takejto komplexnosti sa jaskyne v miernom klimatickom pásme nevyskytujú nikde inde na svete,“ uviedol na stredajšom slávnostnom uvedení stoeurovej mince do obehu v Banskej Bystrici štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Boris Susko.

Autorom návrhu mince je Mgr. art. Roman Lugár, ktorý zlatú stoeurovú mincu predstavil detailnejšie: „Na líci mince sú zobrazené kruhy na hladine jazierka spôsobené kvapkou z kvapľa, čo vyjadruje podstatu procesu tvorby jaskýň. Kruhy na hladine jazierka sú kompozične doplnené živočíchom – krivákom jaskynným, ktorý kopíruje ich kruhový tvar. Na rube mince je zobrazený letiaci netopier a za ním Kvapeľ rožňavských jaskyniarov z Krásnohorskej jaskyne.“

Na zlatej minci nechýba názov štátu Slovensko, letopočet 2017 a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince. Označenie nominálnej hodnoty 100 euro je umiestnené v dvoch riadkoch nad netopierom. Pri okraji mince sú v opise nápisy Jaskyne slovenského krasu a Svetové prírodné dedičstvo, značka Mincovne Kremnica sa nachádza pri hornom okraji mince. Jej riaditeľ Vlastimil Kalinec prezradil: „Minca je zo zliatiny zlata s vysokým obsahom drahých kovov. Jej priemer je 26mm, hmotnosť 9,5 g a hrúbka hrany je 1,4 mm , pričom je na nej až dvesto vrúbkov. Vydaná je vo verzii proof. Do obehu sa dostane 4250 kusov. Ide v poradí o 37. zberateľskú mincu, medzi zlatými ôsmu, ktorú sme v Kremnici od zavedenia eura vyrobili.“

Zlatú zberateľskú mincu oficiálne prezentoval v Banskej Bystrici aj guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch: „Národná banka sa snaží prispieť k ochrane prírody práve vydávaním mincí s touto tematikou. Zvlášť lokalít, ktoré sú zapísané do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Tie sa objavili v už vydaných strieborných minciach s nominálnou hodnotou desať eur a sú veľmi dobre vnímané verejnosťou. Táto zlatá je zavŕšením celej tejto zbierky. Verím, že prispeje k propagácii jaskýň Slovenského krasu a možno spríjemní niekomu Vianoce, môže byť totiž aj dobrým darčekom pod stromček.“

Prvá zlatá minca v pôsobivej umeleckej tvorbe stvárnenia procesu krasových jaskýň putovala  do rúk riaditeľa Štátnej ochrany prírody Milana Boroša, ktorý uviedol: „Chcel by som ju prezentovať doma i v zahraničí. Vďaka spolupráci s Národnou bankou Slovenska a Mincovňou Kremnica je aj týmto spôsobom vzácna príroda Slovenska propagovaná širokej verejnosti. Za čo chcem našim partnerom poďakovať. Jaskyne sú zaujímavým a zároveň krásnym prírodným prostredím, ktoré určite stojí za to poznať a vidieť. Avšak nie každý môže do tajomného sveta jaskýň vojsť. Preto možno i táto minca bude jedným zo spôsobov ako tento tajomný svet jaskýň objaviť.“

Všetky správy

Február

Počuli ste, že...