Vyhlásenie: Stohektárové holiny v chránených oblastiach nič neriešia

Vyhlásenie: Stohektárové holiny v chránených oblastiach nič neriešia

Banská Bystrica (30. septembra 2017) – Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) so znepokojením sleduje mediálne vyjadrenia lesníkov na tému ochrany prírody v chránených oblastiach. Vyhlásenia na adresu ŠOP SR sa pohybujú na škále od nečinnosti, cez prehnanú činnosť až po priame obviňovanie Štátnej ochrany prírody z takzvaných podkôrnikových kalamít. Štátnym ochrancom prírody teda nezostáva iná možnosť ako sa voči týmto vyhláseniam ohradiť.

ŠOP SR chápe snahu lesníkov dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok, no pokiaľ sú predmetom diskusie chránené územia, tak ide o viac. Zvlášť, ak sledujeme dopady klimatickej zmeny v našej prírode. Tie v konečnom dôsledku ústia aj do premnoženia podkôrneho hmyzu. Bohužiaľ, jedinou príčinou tohto stavu sú podľa lesníkov „ochranári“ a územia s piatym stupňom ochrany. V tomto tvrdení však neexistuje žiadne rácio. Naopak, je potrebné si uvedomiť, že tradičné prístupy k ochrane lesov už nestačia a s negatívnymi dopadmi klimatických zmien sa najlepšie vyrovnáme pozorovaním prirodzeného lesa. Ten sa ako živý organizmus zo zmenami dokáže vysporiadať prirodzene a trvalo.

Všetku energiu odbornej verejnosti je potrebné upriamiť na hľadanie konkrétnych riešení, ktoré rozvrat lesných spoločenstiev zastavia. Riešením určite nie je vytváranie holín o výmere desiatok, či stoviek hektárov. Naopak, východiskom je citlivý prístup k lesom predovšetkým v chránených oblastiach. To predstavuje trvalú snahu ŠOP SR. Zabezpečiť aspoň v chránených územiach Slovenska prirodzené prírodné prostredie, ktoré budeme môcť využívať nielen my, ale aj naše deti.

Zároveň, sa Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky usiluje účinne chrániť aj vzácne biotopy, pre ktoré sú práve oblasti s najvyšším stupňom ochrany často posledným útočiskom. Obmedzenia napríklad ťažby, zadefinované zákonom, majú svoje opodstatnenie. Slúžia na zachovanie prírody a úzko súvisiacej biodiverzity. Teda celého komplexu špecifických organizmov tak, aby nedošlo k ich devastácii či trvalému zániku.

ŠOP SR víta snahu otvoriť diskusiu o posilnení aspektu ochrany prírody v chránených oblastiach. No chce aby diskusia zostala v serióznej a konštruktívnej rovine. Za najdôležitejšie preto Štátna ochrana prírody považuje, aby sa skončilo vzájomné obviňovanie a aby sme sa pokúsili o spoločné postupy pri ochrane jedinečného a nenahraditeľného prírodného bohatstva v našich lesoch.

Všetky správy

December

Počuli ste, že...