Osádzanie búdok pre dravce na Záhorí

Osádzanie búdok pre dravce na Záhorí

Tento týždeň osadili zamestnanci Správy CHKO Záhorie štyri búdky určené pre dravé vtáky (predovšetkým sokol myšiar a myšiarka ušatá) v remízkach v blízkosti obce Malé Leváre. Dravé vtáky zmierňujú vplyv drobných hlodavcov, ktoré škodia poľnohospodárskym plodinám.

Možno ste už zachytili v Správach RTVS reportáž, ktorá podrobne informovala o tom, ako na poliach zabíjal zver zle umiestnený jed /pozrieť si ju môžete tu:  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/181467#2595 /. A práve dravé vtáky v takýchto situáciách vedia zasiahnuť oveľa účinnejšie. Hlodavce sú považované za škodcov poľnohospodárskych plodín a sú rozhodne prijateľnejšie ako nadmerné použitie chémie škodiacej pôde, živočíchom a v konečnom dôsledku aj ľuďom.

Za škodcov poľnohospodárskych plodín je považovaný i hraboš, ktorý tvorí významnú zložku potravy tzv. myšolovných druhov. Tieto druhy majú svoju obľubu v „myšiach“ dokonca zakotvenú v názve – myšiak hôrny, sokol myšiar, myšiarka ušatá, myšiarka močiarna. Každý z týchto dravcov môže za rok zachrániť až 1,5 tony obilia, pretože skonzumuje toľko hrabošov, ktoré by takýto objem plodiny zničili.

Zdroj: http://chkozahorie.sopsr.sk/osadzanie-budok-pre-dravce/ 

Editácia: ŠOP SR

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...