Získali sme do vlastníctva chránené územie v NPR Choč

Získali sme do vlastníctva chránené územie v NPR Choč

Pozitívna informácia prišla na našu Správu Tatranského národného parku (TANAP). Ministerstvo životného prostredia SR odkúpilo pozemok v Národnej prírodnej rezervácii (NPR) Choč, ktorý bol v súkromnom vlastníctve.

Celý proces prebehol v súlade s uplatnením predkupného práva štátu na pozemky v chránených územiach. Prijatiu tejto ponuky predchádzalo posúdenie vhodnosti pozemku na výkup, kde Správa TANAP-u oceňovala prírodné hodnoty ponúkaného pozemku. V kompetenčnom území Správy Tatranského národného parku ide o prvý prípad, kedy štát takúto ponuku prijal.

Ministerstvo životného prostredia SR podobným spôsobom získalo minulý rok aj pozemky v národných parkoch Slovenský raj, Poloniny, Slovenský kras či Malá Fatra. Týmto spôsobom im dokážeme zaistiť adekvátnu ochranu. V tohtoročnom rozpočte envirorezortu je na tento účel vyčlenených 600-tisíc eur.

Naším zámerom je, aby štátne pozemky v národných parkoch prešli postupne pod správu Štátnej ochrany prírody SR. Využitím predkupného práva sme okrem územia v NPR Choč získali minulý rok aj pozemky v Slovenskom Raji, v Poloninách, v Slovenskom krase či v Malej Fatre. Zároveň pracujeme na novele zákona o ochrane prírody, ktorou chceme zásadným spôsobom posilniť princípy ochrany prírody v národných parkoch,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos.

Parcela s výmerou takmer 190 tisíc metrov štvorcových sa nachádza v NPR Choč a je súčasťou územia európskeho významu Choč, ako aj chráneného vtáčieho územia Chočské vrchy. Z pohľadu ochrany prírody ide o veľmi cenné územie. Nachádzajú sa tu vzácne typy biotopov a majú tu domov viaceré chránené a ohrozené druhy rastlín a živočíchov. Parcela je lesným pozemkom v najprísnejšom 5. stupni ochrany. Získaním vlastníctva tohto pozemku môžeme do budúcnosti garantovať zachovanie vhodných podmienok pre existenciu vzácnych druhov.

Zdroj: Správa TANAP-u MŽP SR

Všetky správy

August

Počuli ste, že...