Poznáme tému pre 5. ročník podujatia Mládež v horách

Poznáme tému pre 5. ročník podujatia Mládež v horách

Čo je to Mládež v horách

Mládež v horách (po anglicky Youth at the Top, skratka YaT) organizuje asociácia Alparc (Alpská sústava chránených území) a neziskovou organizáciou Educ´Alpes s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka a Monackého kniežatstva.

Ide o medzinárodné podujatie s envirovýchovným konceptom, ktorého hlavným cieľom je vytrhnúť deti a mládež vo veku 6 až 26 rokov z virtuálneho sveta technológii a ukázať im čaro prírodného dedičstva bohatým zážitkovým programom. Hory potrebujú mladých ľudí, rovnako ako mladí ľudia potrebujú hory, aby nadobudli vzťah k prírode, dokázali si ju vážiť a chrániť a uvedomili si, že sme od nej závislí. Počas podujatia sa  symbolicky prekonávajú administratívne hranice a jazyková bariéra spojením krajín Álp a Karpát.

Téma pre 5. ročník

Budúci rok v termíne 11. a 12. júla 2019 sa bude konať už piaty ročník podujatia Mládež v horách.

Počas vzdelávacieho workshopu ALPARC v Trente (3. - 5. októbra) účastníci diskutovali o spoločnej téme pre najbližší ročník Mládeže v horách. Zhromaždili sa všetky návrhy a potom koncom októbra nasledovalo hlasovanie prostredníctvom on-line formulára. Na prieskume sa zúčastnilo 21 pracovníkov chránených území Álp a Karpát. Zo zoznamu navrhnutých tém najviac hlasov dostala téma: "Miestne príbehy, mýty a legendy o horách!"

Ako minulý rok, tak aj budúci rok organizátori z ALPARC poskytnú každému organizátorovi podujatia YaT list s tipmi a návrhmi o možných aktivitách.Na stránke ALPARC je zverejnená Všeobecná správa - YAT_2019 spoločná téma. Prieskumná otázka znela: „Akú spoločnú tému navrhujete pre nadchádzajúce vydanie Mládeže v horách?“ Ak máte záujem poznať podrobné výsledky prieskumu, pozrite si to tu: https://alparc.typeform.com/report/SoIdA2/yvXjHP2v9HVMRJ2V

OFICIÁLNE VIDEO 4. ROČNÍKA MLÁDEŽE V HORÁCH

Štvrtý ročník Mládeže v horách sa konalo v 9 krajinách Álp a Karpát, uskutočnilo sa 44 podujatí a zúčastnilo sa na ňom viac ako 533 mladých ľudí.

Oficiálne video 4. ročníka  je k dispozícii na webovej stránke YAT https://youth-at-the-top.org/en/ aj na stránke YAT Facebook https://www.facebook.com/YATevent

a na youtube   https://www.youtube.com/watch?v=jj6DaLp6mZE

Zo Slovenska za Štátnu ochranu prírody SR majú skúsenosti s organizovaním tohto podujatia Správa Pieninského národného parku, Správa Národného parku Malá Fatra, Správa Národného parku Muránska planina a Regionálne centrum ochrany prírody Prešov.

Účastníci Mládeži v horách, Správa Pieninského národného parku sa zapojila do projektu po tretí krát s 11 mladými ľuďmi

Autor: Kĺčová, Kunštárová

Určovanie a spísanie zoznamu motýľov v areáli sochárskeho sympózia vo Vyšných Ružbachoch, Správa Pieninského národného parku

Autor: V. Kĺčová, Kunštárová

Účastníci podujatia v doline Bystrička s výhľadom na Veľký Rozsutec, Správa Národného parku Malá Fatra

Autor: M. Kalaš

Večerné aktivity pri ohni pri Informačnom stredisku Šrámková, Správa Národného parku Malá Fatra

Autor: M. Kalaš

Mládežníci dosiahli Vrchol Šimonka, 1092 m n. m., Regionálne centrum ochrany prírody Prešov

Autor: M. Hrešová

Stavanie stanov a poznávanie prírody na lúke za Oblíkom, v Slanských vrchoch, Regionálne centrum ochrany prírody Prešov

Autor: M. Hrešová

Tešíme sa o rok na 5. ročník projektu Mládeže v horách!

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

 

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...