Envirohry 2018

Envirohry 2018

Na pôde Správy CHKO Ponitrie patriacu pod Štátnu ochranu prírody SR sa na sklonku uplynulého pracovného týždňa konal III. ročník podujatia ENVIROHRY. Pracovníci pre environmentálnu výchovu rezortných organizácií ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) si počas stretnutia vymenili nové poznatky a skúsenosti v oblasti environmentálnej výchovy, ktorým sa vo svojom pracovnom živote aktívne venujú.

V úvode riaditeľ Správy CHKO Ponitrie Radimír Siklienka predstavil oblasť a činnosti Správy, v ktorej sa ENVIROHRY konajú. V priebehu dvojdňového stretnutia účastníci spoznávali aj historickú časť mesta Nitra so sprievodcom ako aj NCH Zobor počas terénnej exkurzie. Predstavený bol tábor pracovníkov ochrany prírody, množstvo podujatí a činností, ktoré realizujú pracovníci v chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v súvislosti s environmentálnou výchovou.

Miriam Balciarovou a Júliou Turkotovou bola následne predstavená aj samotná činnosť Štátnej ochrany prírody SR a organizačných jednotiek v rámci environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety počas roka 2017.

Svoju environmentálnu činnosť v národnom parku Nízke Tatry prezentovali Jana Kološtová a Elena Hančinová. Zamerali sa hlavne na nové výchovné programy MRAVENISKO a  VODA JE ŽIVOT - putovanie vodných kvapiek, ktoré sú vďaka interaktivite veľmi obľúbené najmä u najmenších školákov.

Pútavé boli i prezentácie Evy Belanovej z CHKO Cerová vrchovina a ich spoluprácu s geoparkom Novohrad – Nórgrad UNESCO. Ako prebieha environmentálna výchova v Regionálnom centre ochrany prírody (RCOP) Prešov nám priblížila vo svojom príspevku Marta Hrešová a z CHKO Východné Karpaty Anna Macková. Dobrými príkladmi z praxe, ktoré zbierali v národnom parku Malá Fatra prostredníctvom Krúžku mladých ochrancov prírody, prispela Gabriela Kalašová.

Nemenej zaujímavé boli aj príspevky našich partnerov z rezortných organizácii. Napríklad Skrytý svet žitného ostrova - program, ktorý sa venuje praktickej ochrane životného prostredia ako je sadenie stromov. Príspevok nám poskytla v podobe prednášky Gabriela Augustiničová zo Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) - Dropie –– stredisko environmentálnej výchovy. Andrea Klasová zo ZOO Bojnice predstavila staronový zookrúžok MLADÝ ZOOLÓG  pre verejnosť. Detský letný tábor v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva sme navštívili s Evou Farkašovou a Jarmila Podobová Zajacová zo SAŽP nám predstavila pár spôsobov ako sa to dá aj BEZ ODPADU.

Po maratóne prednášok padla vhod všetkým zúčastnením krátka prehliadka historickej časti mesta Nitra. Pôsobila osviežujúco. Štvrtkové stretnutie sme ukončili spoločenskými hrami EKO aktivitami a tvorivými dielňami.

Ďalší deň sa niesol v duchu terénnej exkurzie s odborným výkladom pracovníka Správy CHKO Ponitrie po NCH Zobor od Drážovského kostolíka cez Zoborskú lesostep na Zobor. Tu sme dvojdňové stretnutie ukončili. S košom plných nápadov a inšpirácií sme sa pobrali naspäť na svoje pracoviská aby sme sa pustili do práce s verejnosťou s novou motiváciou.

Veríme, že výsledky stretnutia budú mať prínos pre nás všetkých a tešíme sa na ďalší ročník úspešného podujatia ENVIROHRY, ktoré budú tentoraz organizované Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Text: Svetlana Pitáková

Foto: CHKO Ponitrie

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...