Korytnačka písmenková z voľnej prírody do ZOO Bojnice

Korytnačka písmenková z voľnej prírody do ZOO Bojnice

V priebehu júla robila zoológovi Správy NP Muránska planina v kancelárii spoločnosť korytnačka písmenková (Trachemys scripta), ktorú našiel starší manželský pár na dvore svojho rodinného domu v meste Tornaľa. Pri všetkej snahe domácich sa nepodarilo vypátrať majiteľov a nebola ani nezameniteľne označená (označenie sa robí aplikáciou podkožného čipu).

Tento druh je v súčasnosti na zozname nepôvodných a inváznych druhov a podľa zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, regulácií obchodu s nimi, ktorým sa u nás vykonáva medzinárodný dohovor o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín tzv. CITES, je jej držanie a obchodovanie s ňou je zakázané.

Z chovov prenikla (ľudia sa ich zbavujú nedbalým vypustení kdekoľvek, po tom ako ich domáce zvieratko vyrastie) do voľnej prírody a vytláča našu pôvodnú korytnačku močiarnu (Emys orbicularis). Oproti korytnačke močiarnej je agresívnejšia a dominantnejšia, čo sa týka získavania potravy, ako aj obsadzovania nových stanovíšť. Prvé údaje o výskyte vo voľnej prírode na Slovensku sú z 80. rokov 20. storočia.

V súčasnosti, pri vhodných podmienkach ma možný výskyt na celom území Slovenska. Toto sú hlavne dôvody, kvôli ktorým je považovaná za inváznu. Našu korytnačku sme odovzdali do starostlivosti Národnej zoologickej záhrady Bojnice, ktorá má na držanie týchto živočíchov štatút a vhodné podmienky.

Viac o inváznych druhoch a ich legislatíve nájdete na http://www.sopsr.sk/invazne-web/

Autor: Ing. Tomáš Iľko

UPOZORNENIE ŠOP SR:

Korytnačku písmenkovú nemôžete chovať, ani ju kúpiť či doviezť na Slovensko alebo ju vypúšťať do voľnej prírody, inak porušujete zákonč. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ako aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov. Ak zaregistrujete, že korytnačku písmenkovú predáva nejaký chovprodukt, obchody s týmto zameraním či iná súkromná alebo verejná osoba, kontaktujte Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP).

Foto: NP Muránska planina

Foto: Ing. Ivana Havranová, ŠOP SR

Všetky správy

December

Počuli ste, že...