Bojujeme proti plastovému odpadu pri jazere Morské oko

Bojujeme proti plastovému odpadu pri jazere Morské oko

Nehľadajte v okolí jazera smetný kôš, ale odpad si odneste domov. Ak ste vládali nejaký obal plný vyniesť k jazeru, zvládnete prázdny doniesť domov. Navyše na parkovisku pred vstupom do územia NPR Morské oko v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat nájdete špeciálne koše na separovaný odpad.

Národná prírodná rezervácia Morské oko, nachádzajúca sa v srdci CHKO Vihorlat, patrí k najzaujímavejším miestam na Zemplíne. To, že je navštevovaná potvrdilo sčítanie, kde cez minuloročnú letnú turistickú sezónu prišlo k jazeru viac ako 30 000 ľudí.

Z príchodom väčšieho množstva turistov do chráneného územia za posledné roky narástlo aj množstvo odpadu a zvýšila sa frekvencia vývozu odpadu z chráneného územia. Na území Morského oka sa nachádzalo 7 košov, odvoz odpadu z NPR Morské oko zabezpečovala obec Remetské Hámre a Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Vihorlat. V roku 2016 sa pred vstupom do územia na parkovisku vybudovali koše na separovaný zber. Výstavba košov bola podporená prostredníctvom programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.

Tohtoročná téma v rámci Svetového dňa životného prostredia znela “BOJUJME PROTI PLASTOVÉMU ODPADU”, a nás všetkých vyzývala, aby sme sa pripojili k celosvetovému cieľu bojovať proti jednému z veľkých ekologických problémov našej doby, ktorým je znečisťovanie hlavne jednorazovými plastmi. Preto sme sa rozhodli zlikvidovať 7 košov na chodníkoch v okolí jazera.

 Veríme, že táto naša myšlienka sa stretne tiež s pozitívnou odozvou aj u návštevníkov tohto malebného územia a bude pre nich samozrejmosťou, že po absolvovanej túre v okolí jazera si svoj odpad odnesú domov alebo ho roztriedia v košoch pripravených na separovaný zber.

Koše na separovaný zber na parkovisku pred vstupom do územia NPR Morské oko

Zdroj: http://chkovihorlat.sopsr.sk

 

Všetky správy

Február

Počuli ste, že...