Medvede z Veľkej Fatry zbavíme nefunkčných obojkov

Medvede z Veľkej Fatry zbavíme nefunkčných obojkov

Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku Veľká Fatra po dlhodobom neinvazívnom monitoringu medveďa hnedého pomocou fotopascí konečne našla spôsob a pristúpila k riešeniu problematiky ako zbaviť medvede telemetrických obojkov, ktoré neboli odopnuté z rôznych príčin (zlyhanie odpojovacieho zariadenia, krátky časový interval od osadenia obojku atď...).

   V súčasnosti evidujeme vo vlastnom území Národného parku Veľká Fatra minimálne 5 zvierat, ktoré sa stále pohybujú s telemetrickými obojkami, napriek tomu, že už nevysielajú signál.  Niektoré z týchto  jedincov boli v minulosti telemetrované  ŠOP SR a niektoré NLC. Vďaka unikátnemu kamerovému systému a online prenosu z migračnej trasy veľkých šeliem sme v tomto roku získali veľmi cenné informácie a podarilo sa nám z kamerových záznamov odčítať aj čísla ušných známok. Dňa 4. mája 2018 sa nám podarilo uspať a odpojiť telemetrovaného medveďa „Slava“, ktorý bol v minulosti označený NLC. Medveď bol uspatý na priamo bez odchytového zariadenia tak, že bol nastrelený narkotizačnou šípkou.  Zásah sa podaril a celá akcia dopadla veľmi úspešne. Obojok mu bol odpojený a medveď sa z narkózy prebral do dvoch hodín.  Ešte v ten večer bol zachytený  mms-kovou fotopascou. Týmto zásahom sa podarilo nielen odstrániť bremeno, ktoré medveď musel nosiť, ale tiež získať veľmi cenné dáta o pohybe, ktoré v sebe zariadenie naďalej ukladalo aj keď už dáta odosielať nedokázalo. Veľká vďaka za spoluprácu a profesionálny  prístupu patrí Ing. Slavomírovi Finďovi CSc a MVDr. Michalovi Belákovi.  Monitoring a logistiku uspávania zabezpečil Ing. Juraj Žiak.  Za spoluprácu tiež patrí poďakovanie vlastníkovi a užívateľovi pozemkov.

Keďže sa nám tento projekt ukázal ako mimoriadne efektívny a úspešne máme za sebou „odpojenie“ prvého medveďa, chceme v tejto aktivite pokračovať. Predpokladáme, že by sa nám mohlo podariť odpojiť zvyšné jedince, keďže ide o časovo veľmi náročnú aktivitu, bude treba túto činnosť naplánovať na niekoľko rokov.  Nakoľko sa časovo-priestorová aktivita medveďa hnedého  po skončení ruje výrazne zmenila, šance na úspech budeme mať zase až v jesennom období. Do toho času budeme pokračovať v monitoringu. Z určitosťou zatiaľ môžeme povedať, že žiadne zviera v pohorí Veľkej Fatry,  netrpí zadusením alebo zhoršeným dýchaním ako to bolo verejnosti viackrát prezentované. Z kamerových záznamov a priamych pozorovaní sme túto možnosť absolútne vylúčili,  všetky jedince s telemetrickými obojkami vykazujú dobrý kondičný stav. Dáta, ktoré telemetria z tohto územia priniesla sú veľmi cenné a boli implementované aj v  rozhodovacích procesoch pri výstavbe D1.

Medveď “Šimon” s ušnou známkou č.8 , odchytený a označení telemetrovacím zariadením v roku 2015.

Medveď “Šimon” zachytený fotopascou pri odchytovom zariadení v roku 2016.

Medveď “Šimon” v aktuálnej kondícii, zdokumentovaný v máji 2018 Miroslavom Švábikom.

Uspávanie medveďa “Sláva” a odpojenie telemetrického obojku,  máj 2018. Ing. Slavomír Finďo CSc., MVDr. Michal Belák, Ing. Juraj Žiak.

Medvedica s ušnou známkou č. 5,  ktorú zachytila online kamera.

Medvedica s telemetrickým obojkom značená NLC – v roku 2014.

Medveď  ” Žigo” s ušnou známkou č. 3. zachytený online kamerou v júni 2018.

Text a foto: Ing. Juraj Žiak

Všetky správy

December

Počuli ste, že...