Aj my sme oslávili štvrťstoročie Slovenskej agentúry životného prostredia

Aj my sme oslávili štvrťstoročie Slovenskej agentúry životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia si podujatím Svetový deň životného prostredia na banskobystrickom Námestí SNP pripomenula v piatok 8. júna štvrťstoročie svojej činnosti. Jedným z partnerov podujatia bola aj Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

Slovenská agentúra životného prostredia je jedinou prierezovou odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s  celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny. Poskytuje rozmanité environmentálne služby, zbiera, spracúva, analyzuje a sprostredkúva údaje o životnom prostredí, plní úlohy v oblasti starostlivosti o mestské a vidiecke prostredie, či podporuje princípy environmentálneho manažérstva.

V piatok na banskobystrickom námestí nechýbali ani špecialisti na environmentálnu výchovu a vzdelávanie Slovenskej agentúry životného prostredia a Štátnej ochrany prírody SR. Pre deti a mládež sme si pripravili zaujímavé kvízy, omaľovánky a hádanky na tému sovy a dravce. Prezentovali sme život týchto operencov, ich dôležitosť v prírode a ochranu.  V našom stánku boli umiestnené siluety vybraných druhov dravcov, na ktorých si deti mali možnosť porovnať aké majú „rozpätie krídel“. Dospelí si mohli vyskúšať vedomosti „naj“ z našich národných parkov a chránených krajinných oblastí prostredníctvom „slepej“ mapy.  Okrem uvedených aktivít boli pre návštevníkov podujatia pripravené aj rôzne propagačné materiály z oblasti ochrany prírody a biodiverzity. Nechýbali ani ukážky z činnosti zameranej na ochranu dravcov a veľkých šeliem, návštevníci mohli vidieť aj odliatky stôp medveďa, rysa a vlka.

V rámci kultúrneho programu sa na banskobystrickom námestí predstavili mladí umelci, ale aj Tatko Príroda v podaní míma Miroslava Kasprzyka.

Návštevníci podujatia získali mnoho užitočných informácií v prospech environmentu. Ukázali, že im nie ľahostajný svet okolo nás...

 

Všetky správy

Január

Počuli ste, že...