Pozývame vás na Medvešský fotomaratón 2018

Pozývame vás na Medvešský fotomaratón 2018

Štátna ochrana prírody, Správa CHKO Cerová vrchovina Vás srdečne pozýva na podujatie Medvešský fotomaratón 2018, ktorý každoročne organizuje Novohrad-Nógrád Geopark. Tento rok sa bude konať 1. až 3. júna na troch lokalitách.

Prvou lokalitou je MEDVEŠSKÁ PLANINA A OKOLIE (Banícke múzeum Šalgotarján, Dom geozázrakov Salgóbánya, Hrad Šomoška, Hrad Salgó, hotel Salgó, Eresztvény). Druhou lokalitou je PODMEDVEDIE  A OKOLIE (MŠ a ZŠ Gemerský Jablonec, Stará Bašta, Bed&More Pogányvár – Nová Bašta, kultúrny dom Hajnáčka, Večelkov) a treťou lokalitou bude FIĽAKOVO A OKOLIE (Novohradské turisticko-informačné centrum, Hradné múzeum vo Fiľakove, gymnázium, Šiatorská Bukovinka).

Bohatý program dopĺňa okrem prednášok a vedených peších túr aj let balónom.

Prosíme Vás všetkých, ktorí máte záujem o podujatie a plánujete sa na ňom zúčastniť, aby ste sa zaregistrovali na webovej stránke.

Viac informácií nájdete na týchto plagátoch:

Pre viac informácii o programe a podmienkach súťaže navštívte:

http://www.fotosmaraton.hu/sk/index.html

https://www.facebook.com/medvessky.maraton/

Všetky správy

Január

Počuli ste, že...