Nové číslo časopisu Chránené územia Slovenska č. 90

Nové číslo časopisu Chránené územia Slovenska č. 90

Práve vyšlo nové číslo časopisu Chránené územia Slovenska číslo 90. Stiahnuť si ho môžete tu: http://www.sopsr.sk/publikacie/chus/chus_90_nahlad.pdf

V najnovšom vydaní nášho časopisu nájdete prehľad chránených území národnej sústavy, prečítate si aký význam má zimný monitoring veľkých šeliem v chránených územiach, nájdete tu aj pár slov o práci biospeleológov na Správe slovenských jaskýň. Ďalej sa dočítate ako deti pomáhajú bocianom, či ako uplynulo štyridsať rokov medzinárodného trienále Ekoplagát s pohľadom do minulosti a úvahou do budúcnosti. V ďalšom príspevku nájdete zaujímavosti z histórie ochrany prírody. Dozviete sa niečo aj o Národnej prírodnej pamiatke Starohutiansky vodopád.

Nielen tieto články, ale aj veľa iných zaujímavých príspevkov nájdete v najnovšom čísle odborno-metodického a informačného časopisu Štátnej ochrany prírody SR „Chránené územia Slovenska“.

Uzávierka predkladania príspevkov do ďalšieho čísla 91 je 31. augusta 2018.

Všetky správy

Január

Počuli ste, že...