Ornitologická exkurzia Vtáctvo Malej Fatry

Ornitologická exkurzia Vtáctvo Malej Fatry

 

Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Malá Fatra a Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko pozývajú pri príležitosti Svetového dňa sťahovavého vtáctva (12.5.2018)  verejnosť na ornitologickú exkurziu za poznávaním vtáctva Malej Fatry.

Vtáctvo Malej Fatry

Odborný výklad: Tomáš Flajs

Kedy? V sobotu 19.5.2018 o 9:00. Predpokladané ukončenie v poobedňajších hodinách.

Kde? Zraz na Správe NP Malá Fatra, Hrnčiarska 197, Varín.

Pôjdeme peši popod Jedľovinu do Hradskej doliny ku Starému hradu a späť. Dĺžka trasy cca 10km. Cestou spoznáme vtáky viazané na lúčne, lesné a vodné biotopy.

Z organizačných dôvodov je na akciu potrebné vopred sa prihlásiť prostredníctvom nižšie uvedeného  prihlasovacieho formulára.

UPOZORNENIE!!! V prípade výrazne nepriaznivého počasia sa akcia neuskutoční, odporúčame sledovať náš web a Facebook. Informáciu o konaní, či zrušení akcie zašleme aj priamo prihláseným účastníkom.

Bližšie info:  Gabriela Kalašová, gabriela.kalasova@sopsr.sk, 0911 011 426

Foto: Michal Kalaš

Všetky správy

Január

Počuli ste, že...