Národný park Poloniny pripravuje nový návštevný poriadok

Národný park Poloniny pripravuje nový návštevný poriadok

Správa národného parku Poloniny vyzýva verejnosť v procese prípravy (predprípravná fáza) o zaslanie návrhov k vypracovaniu nového návštevného poriadku Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma.

Terajší platný návštevný poriadok bol schválený vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 2/2006 z 23.3.2006 o Návštevnom poriadku Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma. Je zverejnený na webovej stránke NP Poloniny na tomto odkaze: http://nppoloniny.sopsr.sk/navstevnici/navstevny-poriadok/.

V predprípravnej fáze očakávame Vaše návrhy najmä k týmto oblastiam:

1) Pešia turistika, vyhradené areály pre voľný pohyb osôb
2) Cykloturistika
3) Jazda na koni
4) Zimné aktivity – lyžovanie, bežecké lyžovanie
5) Iné športové aktivity
6) Doprava a parkovanie
7) Stanovanie, táborenie a bivakovanie
8) Organizovanie verejných podujatí

Základnými cieľmi návštevného poriadku je spokojný návštevník a neporušená príroda. Budeme radi, ak sa aktívne zapojíte do prípravy návštevného poriadku a buď osobne, alebo v elektronickej forme budete prezentovať svoje konštruktívne návrhy na zlepšenie ponúkaných služieb pre návštevníkov Národného parku Poloniny v ktorejkoľvek oblasti. Otázky spojené s prípravou návrhu je možné konzultovať aj osobne na Správe NP Poloniny, je však potrebné svoju návštevu aspoň deň vopred nahlásiť.

Svoje návrhy môžete posielať na e-mailovú adresu: poloniny@sopsr.sk.

Termín na doručenie návrhov v predprípravnej fáze je 15. mája 2018

Správa NP Poloniny vám vopred ďakuje za spoluprácu a teší sa na Vašu účasť pri príprave tohto dokumentu.

Zdroj: Správa NP Poloniny

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...