Chystáme už III. Zimný monitoring veľkých šeliem v Malej Fatre

Chystáme už III. Zimný monitoring veľkých šeliem v Malej Fatre

V januári 2018 pripravuje Štátna ochrana prírody SR- Správa Národného parku Malá Fatra a Fatranský spolok už III. ročník Zimného monitoringu veľkých šeliem. 

Mapovanie prebehne formou prechádzania stanovených úsekov za účelom zdokumentovania pobytových znakov veľkých šeliem (stopy, trus, korisť). Skúsenejší mapovatelia (napr. účastníci predchádzajúcich ročníkov) budú zbierať aj DNA materiál. Dĺžky úsekov sa pohybujú od cca 3 do 15 km. Tieto budú mapovateľom prideľované individuálne (podľa výstroje, skúseností, kondície). Individuálne bude možnosť dohodnúť aj miesto, odkiaľ mapovateľ vyrazí do terénu (bez potreby prichádzať na správu NP Malá Fatra do Varína). Celková dĺžka stanovených trás presahuje 300 km. Jednotlivé trasy sa budú zhodovať s trasami z monitoringu v roku 2017. 

Hlavným termínom je sobota 20. január 2018.

Minulý rok v januári sa do zasneženého národného parku a jeho ochranného pásma vybralo 71 mapovateľov. Do III. ročníka Zimného monitoringu veľkých šeliem v Malej Fatre je nateraz prihlásených takmer 60 záujemcov. Drvivej väčšine z nich vyhovujú oba termíny a chcú sa zúčastniť aj prednášok deň vopred, čo potvrdzuje, že ľudia majú záujem získavať nové vedomosti z oblasti výskumu a ochrany veľkých šeliem u nás.

Teší nás, že do monitoringu sa stále zapájajú ľudia z predošlých ročníkov. Zároveň pribúdajú aj ďalší nadšenci z radov turistov, študentov a milovníkov prírody. Na rozdiel od "prvých ochranárov", ktorí zatiaľ záujem neprejavili, je vidieť, že verejnosť daná problematika zaujíma.

Oficiálnym miestom zrazu je Správa NP Malá Fatra, Hrnčiarska 197, Varín. Keďže pri II. ročníku (21. januára 2017) prejavilo až 80 % účastníkov záujem o prednášky na témy monitoringu, aj teraz dávame do pozornosti túto možnosť. Takéto stretnutie sa uskutoční už v piatok 19. januára o 19.00 hod na Správe NP Malá Fatra. Samotné mapovanie prebehne nasledujúci deň, od cca 8.00 hod.

Záujemcov prosíme, aby sa prihlasovali výlučne cez prihlasovací formulár, ktorý je na webovej stránke Fatranského spolku. Ponúkame vám aj link: 

http://www.malafatra.org/l/iii-zimny-monitoring-velkych-seliem-v-malej-fatre/

Po prihlásení sa a dohode s organizátormi dostane účastník pokyny k pridelenej trase, mapu a formulár na zapisovanie potrebných údajov. Kontaktnou osobou je Tomáš Flajs - strážca NP Malá Fatra (0903 298 136,  0908 623 376, email: tomas.flajs@gmail.com). Prihlasovanie bude ukončené 17. januára 2018.

Je potrebné, aby účastníci mapovania veľkých šeliem mali nasledovné vybavenie:

  • pero a papier - zapisovanie informácií do formulára a do mapy,
  • potrebný meter - meranie stôp v teréne,
  • fotoaparát, príp. mobil - fotodokumentácia pobytových znakov (najvhodnejšie s priloženým metrom pre lepšiu možnosť kontroly a porovnania),
  • GPS, príp. mobil - na zameranie pobytových znakov (ak ho mapovateľ nemá, je potrebné čo najpresnejšie zakreslenie do mapy!)
  • snežnice, skialp, bežky...
  • vhodnú terénnu obuv a oblečenie do ťažších podmienok.

Účasť na mapovaní je na vlastné nebezpečie. Dopravu a stravovanie si účastníci zabezpečujú sami na vlastné náklady. Odporúča sa mať poistenie na hory. V prípade záujmu o ubytovanie existuje možnosť ubytovania sa na Správe Národného parku Malá Fatra.

Všetky správy

December

Počuli ste, že...