Úspešný rok 2017 pre výra skalného v CHKO Ponitrie

Úspešný rok 2017 pre výra skalného v CHKO Ponitrie

Výr skalný (Bubo bubo) je naša najväčšia sova a patrí medzi zriedkavejšie hniezdiče. Na Slovensku sa predpokladá populácia výra skalného v počte 300 – 400 hniezdiacich párov. Na sledovanom území v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie (ŠOP SR) sú najčastejším hniezdnym biotopom na overených aj potenciálnych hniezdiskách kameňolomy (24 lokalít). Menej časté sú skalnaté stráne a svahy (4 lokality) a najmenej sú obsadzované lesné biotopy – stromové hniezda po veľkých dravcoch (3 lokality).

Obsadené lokality sa nachádzajú v nadmorskej výške od 200 do 500 m. Z celkového počtu evidovaných hniezdísk (31), nie každoročne výry zahniezdia a aj hniezdna úspešnosť u tohto druhu nie je vysoká. Najväčšie ohrozenie predstavujú rôzne ľudské aktivity a predácia cicavcami (líška, jazvec) alebo po vyplašení a vyletení sediacej samice z hniezda je to krkavec.

Monitoringu hniezdísk výra skalného na území CHKO Ponitrie a blízkom okolí sa venujeme od roku 1973. Na lokalizácii hniezd sa každoročne aktívne podieľa pracovník Správy CHKO Stanislav Harvančík, s ktorým sme objavili aj prvé hniezdo v roku 1973, ďalej členovia Stráže prírody Andrej Dubravský, Milan Mitaš, Branislav Matejovič a ojedinele aj ďalší ornitológovia. V posledných rokoch sa do monitoringu zapojil aj Stanislav Kováč.

Uplynulý rok 2017 bol pre výrov skalných vcelku úspešný. Z celkového počtu dohľadaných 23 párov úspešne hniezdilo 15 párov a vychovali spolu 32 mláďat, z ktorých bolo 29 okrúžkovaných. K ochrane a udržaniu populácie výra skalného na území Ponitria bolo inštalované aj jedno umelé hniezdo na strome a vybudovaná hniezdna dutina v kameňolome, ktoré výry obsadili.

Ladislav Šnírer, Stráž prírody pri S-CHKO Ponitrie
Fotografie: L. Šnírer, A. Dubravský

Všetky správy

December

Počuli ste, že...