V Michalovciach vznikla alej po našom bývalom ochranárovi

V Michalovciach vznikla alej po našom bývalom ochranárovi

Na Nábreží J. M. Hurbana v Michalovciach vysadili žiaci základnej školy na Okružnej ulici pozdĺž cesty pri obľúbenom oddychovom chodníku 20 stromov.

Obyvatelia i návštevníci lokality, ktorá sa nachádza pri rieke Laborec, môžu nájsť na spomínanom michalovskom nábreží javor horský a dub červený. Zámerom aktivity bolo vybudovať v deťoch hrdosť na vlastnú prácu a zodpovednosť k životnému prostrediu a svojpomocne si tak skrášliť blízke okolie mesta. Podobná aktivita sa realizovala v tejto oblasti pred dvoma rokmi. Na nábreží sa vtedy vysadilo 50 drevín. „Žiaľ, do dnešného dňa tam neostal ani jeden stromček. Aj napriek tomu sme to nevzdali a rozhodli sme sa, že výsadbu zopakujeme,“ uviedla Zuzana Argalášová z občianskeho združenia (OZ) Telekia, pričom ako zoologička Správy Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat dodala: „Výsadbou sme zároveň chceli poďakovať nášmu kolegovi, bývalému pracovníkovi Správy Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, Michalovčanovi a ochranárovi Ladislavovi Palkovi, za jeho 30-ročnú prácu, preto sme pracovne nazvali stromoradie "Lacova alej.“

Aktivitu v rámci projektu "Zasaď svoj strom" realizovalo OZ Telekia v spolupráci so Správou CHKO Vihorlat a VI. Základnou školou na Okružnej ulici s podporou miestnej samosprávy.

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...