Poznáme víťazný plagát – Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt

Poznáme víťazný plagát – Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt

Východoslovenské múzeum v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR vyhlásili od 6. novembra do 20. novembra 2017 celoslovenské on-line hlasovanie o víťazný plagát – Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt.

Plagát s názvom Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt v obci bol výsledkom práce žiakov v rámci ekovýchovného programu Bocian.

VÍŤAZNÝM PLAGÁTOM SA STAL PLAGÁT
ZŠ s VJM Nižný Lánec, p. učiteľka G. Kozmann, kolektív 31 žiakov

 Verejnosť i samotní školáci mohli hlasovať z jedenástich plagátov, ktoré vytvorili žiaci základných škôl z celého Slovenska.

Do hlasovania sa zapojilo 1 114 ľudí a víťazný plagát získal 240 hlasov.

Uvádzame ďalšie poradie plagátov so získanými hlasmi:

poradie

škola

počet hlasov

2.

ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín, p. učiteľka Z. Synáková, žiaci 6.B

233

3.

ZŠ Lipová, Rajec, p. učiteľka M. Fraštiová, žiaci z krúžku mladých prírodovedcov

178

4.

ZŠ Komenského, Smižany, p. učiteľka Z. Kubičárová, Júlia Kačenková žiačka 5.A

135

5.

ZŠ Komenského, Smižany, p. učiteľka Z. Kubičárová, Nataša Kolesárová, žiačka 5.A

115

6.

ZŠ Víťaz, p. učiteľka M. Kovaľová Kollárová, žiaci 1.- 4. ročníka

76

7.

ZŠ s VJM Buzica, p. učiteľky J. Porubszky a Éva Kmecko, 15 žiakov

44

8.

ZŠ Nad Medzou, Spišská Nová Ves, p. vychovávateľka Ľ. Buňová, 17 žiakov štvrtého oddelenia

39

9.

ZŠ Turňa nad Bodvou, Košice Okolie, p. učiteľka M. Fehérová, 8 žiakov

24

10.

ZŠ Demjata, p. učiteľka J. Hrehová, žiaci 1.- 4. ročníka

23

11.

ZŠ s MŠ Drienovec, Košice Okolie, p. učiteľka Š. Hricková a K. Bernáthová

7

 

Víťazný plagát školy bol vyhlásený pri otvorení celoslovenskej výstavy Môj sused bocian v utorok 21. novembra, ktorá je inštalovaná vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Výstavu si môžete pozrieť v múzeu do konca tohto kalendárneho roka 2017.

Kolektívu žiakov víťazného plagátu zo ZŠ s VJM Nižný Lánec pod vedením p. učiteľky G. Kozmann posielame drobné vecné ceny a diplomy s tematikou ochrany prírody a krajiny.

Výhercovi srdečne blahoželáme a chceme poďakovať všetkým žiakom a učiteľom za ich skvelú prácu a snahu dozvedieť sa o živote bociana čo najviac. Prajeme všetkým, aby im to nadšenie spoznávať a ochraňovať prírodu naďalej vytrvalo.

Balíček propagačných materiálov posielame Mariane Žiakovej z Varína (použili sme online generátor náhodných čísel).

Na záver ešte prezradíme, že padol slovenský rekord s počtom 3 919 výkresov a literárnych prác o bocianovi, čo bolo o 1 163 výkresov viac ako v roku 2014.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...